T. +31 78 - 652 26 33

Mijn Jansen: Inloggen Aanvragen

 
 
 

CO2-Prestatieladder

Jansen Recycling Group BV - Vlissingen-045613 ijsbeer2 - kopie (2)

In het kader van de certificering op de CO₂-Prestatieladder stelt Jansen Recycling Group halfjaarlijks een CO₂-voetafdruk op van haar activiteiten. Deze voetafdruk geeft inzicht in de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen. Deze voetafdruk dient als vertrekpunt om bedrijfsbreed CO₂-uitstoot te reduceren en het effect van maatregelen te monitoren. Het doel is om per verwerkte ton 20% CO₂-uitstoot te reduceren in 2020 in scope 1 en 2, ten opzichte van 2013.  

Ten opzichte van winning uit primaire grondstoffen (ertsen) bespaart het maken van nieuw ferro of non-ferro materiaal uit gerecycled materiaal (secundaire grondstoffen) tot wel 90% CO₂-uitstoot in de keten. Het verwerken van schroot kost daarentegen ook veel energie. 

Footprint 2016 en 1e helft 2017

Over 2016 is er in scope 1 en scope 2 samen 4.492 ton CO₂ uitgestoten, 297 ton minder (6%) dan in 2015. De eerste helft van 2017 is er binnen deze scopes 2.260 ton CO₂ uitgestoten, iets meer dan in de eerste helft van 2016. De meeste CO₂-uitstoot wordt veroorzaakt door de schrootscharen, overslagkranen en andere werfvoertuigen.

Wat sterk van invloed is op de CO₂-voetafdruk is de hoeveelheid tonnen die we jaarlijks verwerken. In 2016 hebben we 476.000 ton verwerkt, 60.000 ton (15%) meer dan in 2015. De CO₂-uitstoot per verwerkte ton is in 2016 t.o.v. 2015 gedaald met ruim 6% per ton. Als we scope 3 (met name transport) echter meetellen is er een lichte stijging van 2%. De belangrijkste oorzaak hiervan is meer afzet in het Verre Oosten. De voetafdruk wordt geverifieerd door SGS Nederland.  

Over de eerste 6 maanden van 2017 zien we een toename in met name het brandstofverbruik door machines. Belangrijkste oorzaak is de toename in omgezette en verwerkte tonnen materiaal. Daarnaast heeft de verhuizing van onze activiteiten in Rotterdam naar onze locatie in Dordrecht geleid tot meer verbruik. Een kleine 5.000 ton moest worden overgeslagen, wat extra dieselolie kost. 

Een andere trend is dat we met het wagenpark een verlaging van CO-uitstoot zien. Het aandeel benzine is sterk verlaagd, terwijl het elektriciteitsverbruik door het laden van elektrische wagens is gestegen. Blijkbaar worden auto's meer dan in 2016 aan de laadpaal gelegd. 

Belangrijkste conclusies

- Het overall doel gesteld in 2013 is 20% CO₂-reductie in 2020 per verwerkte ton binnen scope 1 en 2. Ten opzicht van 2013 is dit doel nu voor 19,8% behaald. Het verwerkte tonnage hierbij is sterk van invloed, maar we zijn goed op weg! 

- Minder brandstofverbruik door efficiënter gebruik van de machines. Dit komt doordat de productie van ijzer grotendeels van Vlaardingen naar Dordrecht is verplaatst. Door de verhuizing zien we in 2017 wel een toename van CO2-uitstoot door meer dieselverbruik, en de toename in tonnen versterkt dit. 

- Meer CO₂-uitstoot door vliegreizen, door bezoeken aan afnemers in het Verre Oosten. 

- Door toename in tonnage meer transport en dus meer CO₂-uitstoot. Door minder vraag in Europa en betere afzet in het Verre Oosten is het zeetransport toegenomen.

- Teruggerekend naar omgezette tonnen materiaal zien we een daling van de CO2-uitstoot. Eerste helft 2017 zelfs een daling van 4,5%. 

Maatregelen

De belangrijkste maatregel die naast kosten ook CO₂ zal reduceren is de verplaatsing van de non-ferro activiteiten van Rotterdam naar Dordrecht. Denk hierbij aan minder verkeer van personen en materiaal tussen de vestigingen, efficiënter gebruik van het machinepark en minder energieverbruik door een kantoorpand minder.

Daarnaast is het up-to-date houden van het machinepark een belangrijke factor om zo efficiënt mogelijk te draaien. In 2017 zullen enkele nieuwe overslagkranen in gebruik worden genomen. De elektrische Lieberr E-944 (Dordrecht) en E-943 (Vlaardingen) draaien al sinds 2013 en besparen ten opzichte van hun dieselaangedreven collega's per kraan per week 1000 liter brandstof en 40% aan CO₂-uitstoot.

Een andere belangrijke maatregel is het digitaliseren van alle werkzaamheden. Hoewel het een beperkte invloed heeft op de CO2-voetafdruk levert het wel milieuwinst op, denk aan reductie van het papierverbruik, inktgebruik, drukwerk en indirect minder vervoer door minder postbezorgingen.

Graag verwijzen we ook naar ons Energie Management Programma:

Energie Management Programma 2016

Energie Management Programma 2017

SKAO

Jansen Recycling Group is deelnemer aan de CO2-Prestatieladder, welke onder verantwoording valt van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). 

Bezoek ons op de website van SKAO
 

 


"Doel is om in 2020 per verwerkte ton materiaal 20% minder CO2 uit te stoten dan in 2013." 

Jansen Recycling Group is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Bekijk hier alle certificaten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Jansen Recycling Group
v. Leeuwenhoekweg 21
3316 AV Dordrecht

T. +31 78 - 652 26 33 info@jansengroup.com trade@jansengroup.com