T. +31 78 - 652 26 33

Mijn Jansen: Inloggen Aanvragen

 
 
 

CO2-Prestatieladder

Jansen Recycling Group BV - Vlissingen-045613 ijsbeer2 - kopie (2)

In het kader van de certificering op de CO₂-Prestatieladder stelt Jansen Recycling Group halfjaarlijks een CO₂-voetafdruk op van haar activiteiten. Deze voetafdruk geeft inzicht in de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen. Deze voetafdruk dient als vertrekpunt om bedrijfsbreed CO₂-uitstoot te reduceren en het effect van maatregelen te monitoren. Het doel is om per verwerkte ton 20% CO₂-uitstoot te reduceren in 2020 in scope 1 en 2, ten opzichte van basisjaar 2014.  

Ten opzichte van winning uit primaire grondstoffen (ertsen) bespaart het maken van nieuw ferro of non-ferro materiaal uit gerecycled materiaal (secundaire grondstoffen) tot wel 90% CO₂-uitstoot in de keten. Het verwerken van schroot kost daarentegen ook veel energie. Voor meer informatie verwijzen we u naar de verslagen van het Energie Management Programma en ons Maatschappelijk Jaarverslag.  

Footprint 1e helft 2018

Per saldo is een verhoging van de CO2 footprint van JRG te zien in de eerste helft van 2018: 7,2 % toename bij scope 1 en 2 (Ten opzichte van de helft van de emissie over 2017).

Op scope 1 alleen is een lichte afname te zien, met name als gevolg van het feit dat het aardgas als ecogas wordt ingekocht, tegen een emissiefactor van 0. Het brandstofverbruik in machines is nagenoeg gelijk gebleven. Vanwege de toename in van 5,4% in tonnage is dat goed te noemen. De oorzaak hiervoor kan gevonden worden in de vervanging van oude kranen door nieuwe efficiëntere.

De toename de CO2 footprint wordt in scope 2 gevonden: de emissiefactor voor elektriciteit is behoorlijk verhoogd (van 526 naar 649 gr CO2 / kWh). Het electriciteitsverbruik bij de Jansen Recycling Group is erg hoog vanwege de machines die er draaien (schaar en kraan), dat dit een behoorlijk negatief effect geeft. De hoofddoelstelling voor CO2 reductie is om 20% CO2 reductie te realiseren in 2020 ten opzichte van het gestelde basisjaar 2013 (gebaseerd op scope 1 en 2, waarbij dat gezien moet worden ten opzichte van het aantal omgezette tonnen aan schroot).

Footprint 2017

Als we kijken naar de effectieve uitstoot in scope 1 en 2 dan hebben we in totaal 190 ton (4,2%) meer CO2- uitstoot veroorzaakt. In 2017 hebben we flink meer tonnen verwerkt. Dit is dan ook de belangrijkste oorzaak is van deze toename. Daarnaast is er met betrekking tot de verhuizing van Rotterdam naar Dordrecht nog ca. 5.000 ton materiaal extra verladen, wat tot dubbel kraanwerk leidde.

Wat verder opvalt is dat we in 2017 meer snijgas hebben verbruikt ten behoeve van het snijbranden. We zien in scope 2 ook dat we meer kilometers hebben gevlogen (met name van en naar het Verre Oosten). In scope 3 zien we dat het zeetransport vanwege meer export is toegenomen en dat transport over de weg is afgenomen.

Maatregelen

Een belangrijke maatregel die naast kosten ook CO₂ heeft gereduceerd is de verplaatsing van de non-ferro activiteiten van Rotterdam naar Dordrecht in 2017. Denk hierbij aan minder verkeer van personen en materiaal tussen de vestigingen, efficiënter gebruik van het machinepark en minder energieverbruik door een kantoorpand minder.

Daarnaast is het up-to-date houden van het machinepark een belangrijke factor om zo efficiënt mogelijk te draaien. In 2017 zijn drie nieuwe overslagkranen in gebruik genomen, naast drie nieuwe heftrucks. De elektrische Lieberr E-944 (Dordrecht) en E-943 (Vlaardingen) draaien al sinds 2013 en besparen ten opzichte van hun dieselaangedreven collega's per kraan per week 1000 liter brandstof en 40% aan CO₂-uitstoot.

Jansen Recycling Group is initiatiefnemer en medeaandeelhouder van Purified Metal Company (PMC), een innovatieve start-up die verontreinigd staalschroot recycled tot secundaire grondstoffen. De belangrijkste milieu-impact is dat bijvoorbeeld asbest-verontreining schroot niet meer gestort hoeft te worden maar wordt omgezet naar schoon secundair staal in te zetten door staalfabrieken. Daarnaast is de CO2-reductie van de nieuwe fabriek zeer groot. Lees hierover meer in onderstaande documenten of op de website van PMC

Graag verwijzen we ook naar ons Energie Management Programma:

Energie Management Programma 2018 (1e helft)

Energie Management Programma 2017

Energie Management Programma 2017 (1e helft)

Maatschappelijk Jaarverslag 2017

SKAO

Jansen Recycling Group is deelnemer aan de CO2-Prestatieladder, welke onder verantwoording valt van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). 

Bezoek ons op de website van SKAO
 

 


"Doel is om in 2020 per verwerkte ton materiaal 20% minder CO2 uit te stoten dan in 2013." 

Jansen Recycling Group is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Bekijk hier alle certificaten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Jansen Recycling Group
v. Leeuwenhoekweg 21
3316 AV Dordrecht

T. +31 78 - 652 26 33 info@jansengroup.com trade@jansengroup.com